Vrijwilligerswerk in Le Chemin

Vrijwilligerswerk in Le Chemin

Gasten ontvangen, koken, schoonmaken, inkopen, huis en tuinonderhouden.

Vrijwilligerswerk in Le Chemin

De herberg is opgezet door Huberta en Arno. Zij hebben het huis gekocht en stellen het als herberg ter beschikking.

Juridische vorm
Wij hebben ooit overwogen om een Franse stichting ("association") op te richten. Dat bleek echter te gecompliceerd, vooral omdat het huis ons privé-bezit blijft.
In 2010 hebben we in Nederland de Stichting Vrienden van L’Esprit du Chemin opgericht. Deze Stichting heeft niet de beoogde ANBI-status gekregen, maar heeft wèl een belangrijke rol gespeeld bij de verkoop van onze vorige herberg, in Saint-Jean, en de aankoop van het huis in Le Chemin. Bestuursleden zijn: Thijs Cuppen en Hans Woolthuis.

Financiën
De aankoop van het huis in Le Chemin en de investeringen (verbouwing, inventaris, etc.) worden gedekt door de verkoop en het resultaat van de herberg in Saint-Jean-Pied-de-Port. Dat kan omdat we de verbouwing grotendeels zelf en met andere vrijwilligers hebben gedaan en nog doen.
De dagelijkse kosten van de herberg moeten worden gedekt door de inkomsten, vooral in de vorm van "donativo's" door de pelgrims.

Le Chemin
De herberg staat aan één van de drie routes die pelgrims kunnen lopen van Vézelay richting Saint-Jean-Pied-de-Port. Ook de Tour de Vézelay gaat door Le Chemin. Bovendien staat de herberg op zo'n 3 km van de fietsroute Langs Oude Wegen. 

De pelgrimsweg van Vézelay is een internationale route. Ruim 90% van onze gasten komt uit: Frankrijk, Nederland, Duitsland of België. De andere pelgrims komen uit veel verschillende landen. Inmiddels waren er pelgrims van alle continenten te gast.
De pelgrims zijn óf voor het eerst onderweg, vanaf huis of Vézelay, óf hebben eerder een andere pelgrimsweg gelopen. Veruit de meeste gasten zijn te voet onderweg.

Le Chemin is een gehucht, aan het einde van een weg. 's Zomers is het er iets drukker, als huizen tijdelijk zijn bewoond door hun eigenaren uit Parijs en andere grote steden. Maar verder is het er stil, heel stil. De voorzieningen zijn op zo'n 10 kilometer, in Corbigny, of op zo'n 70 kilometer, in Nevers en Auxerre.

Werkplanning
De afgelopen jaren ontvingen we tussen de 500 en 550 pelgrims per seizoen. In Le Chemin is het ontvangen van de pelgrims dus geen dagtaak.
De tuin vraagt veel aandacht. Niet alleen de bloemen en planten, maar ook de groenten en de fruitbomen: onderhoud, oogsten, verwerken.
Daarnaast is er het onderhoud van het huis. Daarvoor is vaak iets meer nodig dan: "ik heb ooit eens een muurtje geschilderd".

Wij gaan uit van werkperioden van twee weken voor de herbergiers. 
Enkele keren per seizoen nemen andere herbergiers het werk helemaal van ons over, zo nodig na enkele dagen inwerken. Voor enkele andere weken per seizoen zoeken wij herbergiers die samen met één van ons de herberg draaien.
Daarnaast organiseren wij één keer per seizoen een klusweek. 

Verblijf
Wij hebben in Le Chemin een privé ruimte. De andere vrijwilligers hebben (een) eigen kamer(s). Voor lakens, dekbedden en handdoeken wordt gezorgd.
Wij hebben niet echt huisregels. Wij gaan ervan uit dat alle tijdelijke bewoners van de herberg rekening met elkaar willen houden. Dat geldt zeker voor de nachtrust. Verder is er een vaste tijd voor de gezamenlijke avondmaaltijd.

Tot slot

Om als vrijwilliger volwaardig te kunnen meedraaien is niet alleen enthousiasme nodig. Zet voor jezelf vóóraf goed op een rijtje wat je wilt “halen” en wat je wilt “brengen”.
Hou er rekening mee dat wij een internationale herberg zijn. Het is dus echt een “plus” als je meerdere talen spreekt, waaronder Frans. Niet alleen voor de gasten, maar ook voor jezelf.

Onkosten
Wat betreft de vergoeding van onkosten houden wij dezelfde lijn aan als het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, dat onder meer de bekende “albergue” van Roncesvalles beheert. Concreet betekent dat het volgende: de reis naar en van Le Chemin is voor eigen rekening (inclusief een eventueel apart af te sluiten reisverzekering). De verblijfskosten (kost en inwoning, drankjes) zijn voor rekening van de herberg.

Je kunt je reiskosten beperken door mee te liften of door lifters mee te nemen, bijvoorbeeld via BlaBlaCar.
Vrijwilligers combineren hun werk niet zelden met een korte vakantie in de regio. Dan zien de reiskosten er ook anders uit.

De Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob geeft ook “verklaringen” af voor die vrijwilligers van L’Esprit du Chemin die kosten voor hun vrijwilligerswerk willen aftrekken van hun aangifte Inkomstenbelasting.

Verzekering
De herberg heeft een aansprakelijkheidsverzekering (bedrijven).
 Daarnaast hebben veel mensen hun eigen aansprakelijkheidsverzekering (particulieren).

Verslagen
Deze herbergiers schreven een verslag / impressie van hun werk in Le Chemin: