een herberg voor en door pelgrims
  • Français
  • English
  • Deutsch
  • Nederlands

"home": ons verhaal

In onze droom zien wij ons huis in Le Chemin als "een plek tussen een herberg en een "klooster"." Dit inspireerde ons ook bij het ontwerp van onze homepage:


Veel kloosters hebben een vierkante binnenhof, bestaande uit vier perken met in het midden een waterput. Sommigen zien die put als een symbool voor de "omphalos": de navel van de wereld. (De perken symboliseren dan de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur). Door deze navel gaat de wereldas ("axis mundi"): de verbinding tussen de onderwereld, de mensenwereld, en de godenwereld, tussen het zichtbare en het onzichtbare. Een universeel symbool voor de wereldas is de levensboom. Deze staat voor de eindeloos vertakte verscheidenheid van het leven op aarde èn voor de gezamenlijke afstamming, de onderlinge verbondenheid. Een Afrikaans gezegde is: "Wanneer de takken van de bomen ruzie maken, omhelzen hun wortels elkaar". Oftewel: als de verschillen eenzijdig worden benadrukt en daardoor conflicten ontstaan, is het belangrijk om terug te gaan naar de gezamenlijke wortels, die staan voor "het onzichtbare, het onstoffelijke, het ongedifferentieerde, de stilte waaruit alles voortkomt en waarin alles terugkeert." (bron: "Wijsheid uit Afrika", Danielle en Olivier Föllmi).


Op de vier "perken" van onze homepage vind je de vier elementen die, voor ons, samen "L'Esprit du Chemin" maken: de herberg ("Een rustpunt om te herbronnen"), de herbergiers (de vrijwilligers die met elkaar de herberg mogelijk maken), de pelgrimswegen, en de innerlijke reis. In het midden staat een "levensboom", die staat voor de pelgrims in al hun verscheidenheid, maar ook voor hun onderlinge verbondenheid: op pad, met een gezamenlijke bestemming. De boom verbindt bovendien de innerlijke reis met de pelgrimsweg, en de innerlijke waarde van gastvrijheid met de herberg.

GemeneGronden webontwikkeling